GRAVÍROVANÉ VÝROBKY

Co je a jak probíhá laserové gravírování?

Gravírování je moderní laserová technologie založená na odpaření materiálu nebo barvy do hloubky v řádu mikrometrů. Gravírováním lze tak vytvořit logo, ornament či nápis na povrchu jakéhokoli materiálu.

Výhody laserového gravírování

 • Kvalita
 • Bezpečnost – bezkontaktnost
 • Trvalost, odolnost a nesmazatelnost
 • Netoxicita

Laserové gravírování lze aplikovat na kovy, dřevo, plasty, sklo, keramiku, kůži, textil, korek, gumu, papír, kámen i jiné materiály.

Nabízíme také značení kovů, které se provádí na laseru CO2 za použití pasty CerMark. Jejím vypálením laserovým paprskem vznikne na povrchu kovu černé, odolné značení.

Umíme gravírovat válcové předměty použitím rotačního adaptéru.

Laserové gravírování a řezání v praxi

 • Reklamní agentury:popis reklamních předmětů, vyřezávání nápisů a písmen z tvrdých materiálů
 • Tiskárny: vyřezávání bez nutnosti výsekové formy (výhoda při vzorcích, nebo nízkonákladové zakázce)
 • Průmysl:popis výrobků,loga na výrobky,číselníky, měřítka
 • Modelářství:vyřezávání malých či složitých kusů z různých materiál
 • a mnoho dalších možností využití laserového gravírování a řezání, například dveřní štítky, informační systémy, technické štítky, náhrada pískování na sklo atd..

GRAVÍROVÁNÍ LASEREM

Opracování materiálu pomocí laseru řízeného počítačem je moderní technologie, umožňující vytvořit velmi jemné a přesné tvary, kterých nelze docílit běžnými stávajícími postupy a zároveň vytvořit jemné nápisy a loga na předměty z mnoha různých materiálů:

Papír, lepenka, vícevrstvá lepenka, karton, dřevo, sklo, překližka, džínovina, samolepící folie, vícevrstvé folie, akrylátové plastické hmoty, polypropylenové desky, kůže, PET desky, eloxovaný hliník, beton, keramika, žula a mnoho dalších materiálů.

Grafickou předlohu vytváří laserový paprsek buď odebíráním nebo tzv. povrchovým kalením u kalitelných kovů. Nejlepšího kontrastu a čitelnosti se dosahuje u materiálů s povrchovou vrstvou rozdílné barvy než podklad. Zde není třeba gravírovat hluboko, ale pouze odstraněním tenké krycí vrstvy vzniká kontrastní výsledný nápis či grafika. Dle vašeho požadavku přeneseme vaši grafickou předlohu do vámi požadovaného materiálu. Zároveň dodáme reklamní předměty s vaším logem jak z naší nabídky, tak na vámi dodané.

Laserové gravírování se vyznačuje svou vysokou trvanlivostí, přesností a kvalitou. Při použití rotačního adapteru lze laserovat i na válcové předměty po celém obvodu.

ŘEZÁNÍ LASEREM

Řezání laserem je moderní metoda používaná pro svou vysokou přesnost a variabilitu, co se týká metariálu. Výsledný řez je hladký a jednolitý. Výhodou laserového řezání je možnost řezání i složitějších tvarů, které jsou ostatními metodami buď složité nebo i přímo nemožné. Jedná se o bezkontaktní dělení metariálu, který je dělen vysoce soustředěným energetickým paprskem a to na bázi odpařování materiálu. U vysoce hořlavých materiálů, může docházet k jemnému opalu řezné hrany.

Řezání pomocí našeho laseru lze použít na celou škálu materiálů: Papír, karton, lepenka, vícevrstvá lepenka, polypropylenové desky, PET desky, plastické hmoty (Plexi), akrylové plasty, dřevo, překližka, samolepící folie, vícevrstvé folie, kůže, sklo. Řezání laserem lze kombinovat s laserovým gravírováním.

 • Velikost řezaného objektu je limitována velikostí pracovní plochy laseru – 900 mm x 600 mm.
 • Tloušťka řezaného objektu se liší podle použitého materiálu.
 • Plasty lze řezat do síly 20 mm.
edeco.cz kupsihrnek.cz malovany porcelan fotodárek.cz